Malebrancheçılık Nedir?

Nicolas de Malebranche'ın ve izleyicilerinin ileri sürdükleri teorilerin tümü.Malebranche felsefesini, XVII. yy.ın sonunda ve XVIII. yy. boyunca, İngiltere'den gelen ampirist akımlara karşı savunanlar, kibarlar âlemine bağlı kimselerin yanı sıra, filozofun başlıca çömezleriydi.

Oratoire tarikatına bağlı P. Thomassin (Dogmes Theologiques [ilahiyat Dogmaları]), aynı tarikattan P. Bernard Lamy (Entretiens sur les Sciences [Bilimler Üstüne Görüşmeler], 1709), P. Roche (Traite de la Nature de L'Âme et de L'origine de Ses Connaissances, contre le Systeme de Locke et de Ses Partisans [Locke ve Taraftarlarının Sistemine Karşı, Ruhun Tabiatının ve Bilgilerinin Kaynağı Üstüne inceleme] 1715), Lelevel (La Vraie et la Fausse Metaphysique [Gerçek ve Sahte Metafizik], 1694). Fede (Meditations Metaphysiques sur L'origine de L'Âme [Ruhun Menşei Üstüne Metafizik Düşünceler], 1684), Lefort de Moriniere (De la Science qui est en Dieu [Tanrıdaki Bilim Üstüne], 1718), François Lamy (De la Connaissance de Soi [Kendini Bilme Üstüne], 1701), cizvit P. Andre (Vie de Malebranche [Malebranche'ın Hayatı]; Essai sur le Beau [Güzel Üstüne Deneme]; Discours [Konuşmalar]) v.b., İngiltere'de J. Norris, İtalya'da M. Doria, A. Fardella ve kardinal G. Gerdil de Malebranche'çılığı benimsemişlerdi.Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu