Kuvvet Nedir?

Eyleme geçiren etken.Etki yapabilme ve etkiye karşı koyabilme gücü’nü dile getirir. Dilimizde her ne kadar güç deyimiyle özdeşleştirilmekteyse de felsefesel terim olarak güç, erk ve erke deyimleriyle karıştırılmamalıdır.

Her türlü kullanılışında bir işe zorlayıcı etken anlamını verir.(...) Fizik terimi olarak güç, birim zamanda yapılan iştir; erke, bu gücü kullanabilme yeteneğidir; kuvvet’se bu gücü kullanabilme yeteneğini eyleme geçiren etkendir. Örneğin her cisim bir erke kaynağıdır, bu erke bir kuvvet etkisiyle işe dönüşür, kuvvet etkisiyle işe dönüşen bu erkenin birim zamanda yaptığı iş de güç’tür. Kuvvet terimi özellikle Nietzsche felsefesinin baş kavramıdır.Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu