Kurgu (Spekülasyon) Nedir?

Os. Fikir, Tasavvurİş alanına geçmeyip sadece bilmek ve açıklamak amacını güden düşünce.

Kuram’la yakın anlamlıdır. Eyleme geçmek amacını taşıyan düşünceye karşıttır.Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu