Kılgı (Pratik, Eylem) Nedir?Bir kuramı düşünce alanından iş alanına geçirip gerçekleştirmek.

Kılgı, hakikatin de ölçütüdür. Bir kuramın ya da düşüncenin doğruluğu ve yanlışlığı kılgıyla anlaşılır, ne kuramsız kılgı ne de kılgısız kuram yürütülemez. Kuram kılgıyla doğrulanır ve yeni bir kurama yol açar. Kılgıyla kuram birbirlerini karşılıklı etkiyle oluştururlar. Bununla beraber kılgı, kuramdan önce gelir; çünkü insan önce yaşamış ve sonra bu yaşadıklarının düşüncesini edinmiştir. Ama kuram ya da düşünce belirir belirmez hemen kılgı ya da eyleme bağlanmış ve bu bağımlı süreçte her ikisi de birbirlerini geliştirmeye başlamışlardır.Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu