Kalıntı Nedir?

Görevi kalmadığı halde varolmakta devam eden.

İngiliz bilgini Darwin, kuşların ve memeli hayvanların embriyonlarında gördüğü ense yarıklarından onların bir zamanlar solungaçla hava alıp verdikleri sonucuna varmış ve bunun gibi görevi kalmadığı halde varlığını gösteren bütün örgen kalıntılarına İng. survival adını vermiştir.Bu terim toplumbilimde de, görevleri kalmamış olduğu halde yaşayan kurumlar arasında sürmekte olan inanç ve gelenekler için de kullanılmaktadır.

Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu