İyimserlik (Optimizm) Nedir?

Genel olarak her düşünce ve eylemi iyi yanından alma eğilimi.Antik Çağ stoacılığı, doğada her şeyin iyi ve yetkin bulunduğunu, kötülüğün gerçek dışı bir görünüş olduğunu ileri sürmekle iyimserlik düşüncesine yol açmıştır. Ama stoacılığın bu anlayışı, temelde, dünyayı iyi ideası’nın ürünü sayan Platon düşüncesine dayanır. Platon’a göre düzenleyici tanrı demiourgos, dünyayı, en iyi ve en yetkin bir biçimde düzenlemiştir; çünkü iyi olanın yaptığı iş de iyi olur. Bu düşünce, yüzyıllarca sonra, stoacılar gibi bir doğatanrıcı olan Spinoza tarafından işlenmiş ve felsefesinde, Spinoza’ya pek çok şey borçlu bulunan Alman düşünürü Leibniz tarafından sistemleştirilmiştir. Leibniz’e göre ‘’mümkün olan dünyaların içinde en iyisi bulunan dünyamızda her şey, mümkün olanların içinde en iyisidir.’Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu