Ira (Karakter) Nedir?

Herhangi bir şeyi başka şeylerden ayıran temel özellik...

Ruhbiliminde duygu ve davranış özelliği, törebilimde ahlak sağlamlığı ve tutarlılığı anlamlarını dile getirir."İnsanın etkinliklerine, yaşama koşullarına bağlı olan ve eylemlerinde açığa vurulan durağan düşünüş özelliklerinin tümü"

Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu