İnanç Nedir?

Bir sanı ya da bir kanıya dayanarak benimseme.İnan deyimi inanç deyimini içerir, ama inanç deyimi inan deyiminden daha geniş kapsamlıdır. İnanç, bilginin bittiği yerde başlar ve inanç alanı bilgi dışı bir alandır.

Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu