İnan Nedir?

Deneysel olarak gerçekleşmemiş, pratikle doğrulanmamış olanı benimseme (doğru kabul etme N.).Asla bilinemeyecek olana bağlanma anlamını dile getirir, asla kanıtlanamayacak ve tanıtlanamayacak olan kabul etme demektir.
Türk Dil Kurumunca yayımlanmış Toplumbilim Terimleri Sözlüğünde

"Bir şeyin doğruluğunu tanıtlamasız kabul etme" olarak tanımlanmıştır. Gerçekte tanrıbilimsel bir deyimdir ve bir dinsel güveni adlandırır. Dinsel felsefede ‘’bir şeyin doğruluğunu kabul ederek gönül ve dille söyleme’’ olarak tanımlanır. Bütün metafizik öğretiler inan’a dayanır, çünkü fizik ötesi ne mantıksal olarak tanıtlanabilir ve ne de deneyle gerçeklenebilir. İnan, bilginin sınırlarının dışındadır ve bilginin bittiği yerde başlar. Bilgi, tanıtlanmış ya da tanıtlanabilir olandır; buna karşı inan’sa tanıtlanmamış ve asla tanıtlanamaz olandır.Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu