İlkelcilik Nedir?

İlkellik özlemini ilke edinen öğretilerin genel adı.

Bu özlem Hesiodos'ta olduğu gibi zamansal ilkelcilik ve Rousseau’da olduğu gibi ekinsel (kültürel N.) ilkelcilik biçiminde belirebilir. Birincisi en eski tarih günlerinin en iyi olduğu, ikincisi uygarlığın insan doğasını bozduğu düşüncesini ileri sürer. Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu