İlk Töz Nedir?

Metafizikçilerce varsayılan, nesnelerin yapıldığı ilk ruhsal öz.Bunun ne olduğunu ilk soran düşünür Aristoteles’tir Aristoteles bu soruyu kendi diliyle koymuş ve kendinden önceki düşünürlerde karşılığını aramıştır. Milet’lilerin amacı arkhe(ilk N.)’yi aramaktı, ama ilk töz’ü aramak değildi. Onlar daha çok teknikle uğraşan, bir çeşit fizikçilerdi. Örneğin Thales, dünyanın kendisinden çıktığı şeyin su olduğunu söylerken, bunun ilk töz olması gerekip gerekmediğini düşünmüyordu. Felsefesel alanda Aristoteles’in büyük önemi vardır. Çünkü kendinden öncekiler için gerekli bütün felsefesel soruları o düzenlemiş ve ileri sürmüştür. Gerçekte bir ilk töz ya da ilk özdek var olmadığı gibi son töz ya da son özdek de yoktur. Bu araştırmalar yanlış bir öz ya da öz ya da özdek anlayışından doğmuştur.Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu