İlk Felsefe Nedir?

İlkleri ve devimsizliği inceleyen felsefe.Bu deyim Aristoteles’in metafiziğinden gelir. Aristoteles'in sonradan metafizik adı verilen yapıtı Yu. İlk felsefe anlamında Prote Folofia dını taşımaktaydı. bu yapıt Aristoteles'in, Thales'ten kendisine kadar gelen ilk felsefeyi inceleyip özetlediği yapıttır.  Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu