İlk Çağ Felsefesi Nedir?

Tarihin ilk gününden İ.S. 476 yılına kadar süren evredeki felsefe.İlkçağ, en eski tarih günlerinden Batı Roma İmparatorluğunun yıkılışına kadar süren çağdır. Tarih olarak taş devirlerini, eski Mısır, Çin ve Akdeniz uygarlıklarını kapsar. Klasik ilkçağ adıyla da anılan ilkçağ felsefesi, Antikçağ felsefesinden daha uzun bir sürede ve daha geniş bir alanda Uzakdoğu, Hint, Mısır, Sümer, Akad, Babil, Asur, Fenike, İsrail, Pers, Kartaca gibi birçok kültürleri Yunan ve Roma kültürleriyle birlikte inceler. İlkçağ felsefesi denince, insanlığın ilk düşüncelerinden Roma düşüncesinin sonuna kadar süren bir düşünce alanı anlaşılır.Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu