İlinek Nedir?

Kendi başına varlığı olmayan, dayanacak bir töze muhtaç olan ve dayandığı tözü değiştirmeksizin değişebilen nitelik.Metafizikte töz teriminin karşıtıdır.

İlinek tözle belirlenir. İlinek sözcüğü ilkin Aristoteles tarafından kullanılmıştır. Skolastik metafizikte töz’ün değişmezliği yanılgısından doğmuş bulunan ilinek teriminin eytişimsel özdekçi felsefede hiçbir geçerliliği yoktur.Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu