İlericilik Nedir?

Toplumun gelişimsel evrimine ve ileriye doğru yenileşmesine katkıda bulunma.İlerlemeden yanalığı dile getirir. Gericilik deyiminin karşıtıdır. İlericilik, en açık anlamında; doğanın, toplumun ve bilincin işleyiş yasalarını bilmek ve bu işleyişe ayak uydurarak insansal gücün büyük etkisiyle bu işleyişi hızlandırmaya çalışmak demektir. ilericilik doğal, gericilikse doğaya aykırıdır. Ne var ki ilericilik bir bilgi ve aydınlık işidir. Bilgili ve aydın olmayanlar zorunlu olarak gerici kalırlar. Gericilik, temelde, çelişik bir terimdir. Çünkü evrenin en temel yasalarından biri geriçevrilmezlik’tir. Gericiler olanaksızı oldurmaya çalışırlar. Bundan başka hem evrende hiçbir şeyin ilerlemediği, ilkin nasılsa hep öyle kaldığı ve sonsuza kadar da öyle kalacağı yanılgısı içindedirler; hem de olanaksız bulunduğuna inandıkları ilerlemeyi durdurmaya çalışırlar. Bütün bu çelişkiler, gericiliğin doğal niteliği olan bilgisizliğin ve karanlığın zorunlu sonuçlarıdır.Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu