İlerici Nedir?

Toplumun gelişimsel evrimine ve ileriye doğru yenileşmesine katkıda bulunan.İlerlemeden yana olanı dile getirir. Gerici deyiminin karşıtıdır.

Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu