İçrek Nedir?

İçeride olan.Genel ve herkesin olabilen anlamını dile getiren dışrak terimi karşıtıdır. Örneğin din dışrak, gizemcilik içrek bir metafiziktir.

Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu