İç Çelişki Nedir?

Bir olayın ya da nesnenin içinde gerçekleşen çelişki.Birbirinden başka olay ya da nesneler arasındaki çelişkiyi dile getiren dış çelişki deyimi karşılığında kullanılır. Gelişme sürecinde belirleyici rol oynayan temel çelişkiler iç çelişki’lerdir.

Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu