Hücre Kuramı Nedir?

1832 yılında Remak ve 1846 yılında Von Mohl, bitki ve hayvanlardaki yaşam özdeğinin protoplazma olduğunu ileri sürdüler. 1859 yılında De Bary ve 1861 yılında Max Schultze bitki ve hayvan protoplazmalarının özdeşliğini gösterdiler. Bütün bunlardan Von Mohl, Naegeli ve Virchow, kendiliğinden üreme kuramının yanlışlığını tanıtlayarak her hücrenin bir başka hücreden doğduğunu açıkladılar. (sonuçta hücre ve sonraki canlılar inorganik ve organik moleküllerden kendiliğinden evrimleşmişlerdir. N.)Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu