Hava Nedir?

Lavoisier'in deneylerinde, aynı zamanda, "doğada hiçbir şeyin kaybolmayacağı ve yeniden meydana gelmeyeceği" yolundaki Anaksagoras varsayımını da bilimsel olarak doğrulamış bulunmaktadır.Thales'e göre su, Anaksimandros'a göre sonsuz, Anaksimenes'e göre hava...

Anaksimenes, hava'yı ilke olarak almakla Anaksimandros'tan uzaklaşmaz. Hava deyimi, ancak sonsuz'un mahiyetini açıklar. Bu, sınırları bulunmayan bir havadır,Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu