Güdü Nedir?

Ussal neden.Kaynağı duygulanım olan neden anlamındaki dürtü terimine karşılıktır. Buna karşı güdü'nün kaynağı ustur. Örneğin sevgi bir dürtü, ödev bir güdüdür.

Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu