Gericilik Nedir?Gerici olanın niteliği...Tarihin tekerleğini gerin geriye döndürmeye çalışmak'la tanımlanır. Gericilik, her şeyin kendi kendisiyle aynı kaldığını ve hiç değişmediğini içeren metafizik düşüncenin ürünüdür. Metafizik düşüncenin birçok ürünlerinde olduğu gibi kendi kendisiyle de çelişiktir, gerçekleşmeyeceğini kesin saydığı değişmeye direnmek çelişkisini taşır. Doğasal ve toplumsal bütün olaylar her an değişerek ve yenileşerek sürüp giderler, gericilik bu bilimsel gerçeğin bilincine varmamayı da içermekle zorunlu olarak bilgisizlik'le anlamdaştır. Bilgili olup da çıkarlarına uygun bulunduğundan ötürü gericilik'se töredışı bir olgudur (ahlaksızlıktır N.).

Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu