Gerçekçi Gezimcilik Nedir?

Hıristiyan Aristotelesçiliği. Skolastik dilde gerçekçilik, Platon ideacılığını dile getirir. Buna rağmen, skolastiğin ünlü adcı-gerçekçi kavgası, daha çok Aristoteles öğretisinin ürünüdür. Aristoteles, Platon'dan yüzyıllarca sonra, XIII. yüzyılda; Boetius, Robert, Aquinolu Thomas ve büyük Albert'in çeviri ve yorumlarıyla Hıristiyanlığa katılmıştır.Önceleri, Katolik kilisesinin büyük tepkisiyle karşılanmıştı. Ama, pek kısa bir süre sonra, Hıristiyanlık açısından işe yararlığı görülerek benimsendi. 1200'lerde aforoz edilmeden Aristoteles'in sözünü edemeyenler, aforoz edilmeden Aristoteles'e karşı çıkamaz oldular. Aristoteles, Platon'un idealarını eleştirdiği halde, kendisine özgü bir tümeller öğretisi ileri sürmüştür.

Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu