Genel Çelişki Nedir?

Nesnel gerçeğin tümüne özgü genel yasalılığı yansıtan çelişme.Genel çelişkiyle özel çelişki arasındaki ayrım çok önemlidir. Özel çelişki genel çelişkiden farklı olarak, toplumsal ilişkilere özgü uyuşturulamaz bir çelişkidir. Her çelişki uyuşturulamaz nitelikte değildir ve bir savaşı (mücadeleyi) gerektirmez, uyuşturulamaz olmayan çelişkiler uyuşturularak aşılır. "Antagonizmayla çelişki aynı şey değildir, antagonizma çelişkinin özel bir durumudur. Toplumcu toplumda antagonizma yok olur, çelişkilerse sürüp gider". Toplumsal ilişkilere özgü uyuşturulamaz (antagonist) karşıtlıkların çelişkisi özel, toplumsal süreçlerle birlikte doğasal ve bilinçsel süreçlerin genel yasası olan eytişimsel (diyalektik) çelişkiler genel'dir. Bu iki çelişme tipi birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu