Fransız Özdekçiliği (Maddeciliği) Nedir?

XVIII. yüzyıl Fransız mekanik maddecilik anlayışı. Başta Denis Diderot olmak üzere Julien Offroy de la Mettrie ve Paul Henri Baron d'Holbach, Fransız maddecileri adıyla anılırlar. Fransız maddeciliği Descartes ve Locke kaynaklarından oluşmuştur. Descartes fiziğinde maddeciydi, maddedeki kendiliğinden yaratıcı gücü sezmiş ve özdeğin hareketini mekanik bir hareket olarak açıklamıştı.Fransız maddecilerinin mekanizmi de Descartes düşüncesinden gelmektedir. Fransız maddecilerinin ayırıcı niteliği, mekanikçi maddeci oluşları ve doğasal evrimi açıklayamamaları, maddeciliği toplumsal yaşama uygulayamamalarıdır. Bunlara karşı maddecilik savaşındaki ileri atılımları ve düşünceleriyle geniş toplulukları etkilemeleri çağlarına kendi damgalarını vurmalarının nedeni olmuştur.

"Dosdoğru ve yalın bir anlamda söylemek gerekirse XVIII. yüzyıl aydınlanma çağı Fransız felsefesi ve özellikle Fransız maddeciliği, mevcut siyasal kurumlara karşı, mevcut dine ve tanrıbilime karşı mücadele etmekle kalmadılar, fakat onun kadar XVII. yüzyıl metafiziğine karşı ve özellikle Descartes, Malebranche, Spinoza ve Leibniz'inki olmak üzere her türlü metafiziğe karşı, açıkça ve uluorta mücadele ettiler. XVII. yüzyıl metafiziği, Fransız maddeciliğine alanı bırakmak zorunda kaldı. Maddecilik, Büyük Britanya'nın çocuğudur. Fransız maddeciliğiyle İngiliz maddeciliği arasındaki ayrım, iki ulus arasındaki ayrımdır. Fransızlar, İngiliz maddeciliğine ruh, et ve kan, söz güzelliği kattılar. Ona yoksun bulunduğu heyecanı ve zarafeti verdiler, onu uygarlaştırdılar".

Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu