Felsefesel Bircilik Nedir?

Gerçekliğin bölünmez bir bütün olduğunu savunan felsefe. Varlığın temelini tek gerçeklikte bulan ve bunu bilimsel verilere dayanarak ileri süren en gerçek felsefesel bircilik, eytişimsel özdekçilik öğretişidir.Eytişimsel özdekçi öğreti evrenin tüm olaylarını tek bir ilkeden, özdekten yola çıkarak açıklamakla felsefesel bircidir. Buna karsı evreni tek bir ideal ilkeden yola çıkarak açıklamaya çalışan düşüncecilik de felsefesel bircidir, ne var ki bu felsefesel bircilik bilimlerin gelişmesiyle her gün yalanlanmaktadır.

Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu