Evrenbilim Nedir?

Evreni yöneten genel yasaları araştıran bilim. Klasik felsefe evrenbilimi metafiziğin bir bölümü saymıştır.Evren, kuramsal olarak Thales'ten ve bilimsel olara Galile'den beri, gittikçe daha geniş bir etkinlikle açıklanmaktadır. Newton'un evreni Galile'nin evrenini; Einstein'ın evreni hem Galile'nin hem de Newton'un evrenini kapsamıştır. İnsan bilgisi, birbirini yalanlayarak değil, birbirini içererek genişlemektedir. Bu çaba, fiziksel kavramların, gittikçe daha etkin bir biçimde, birleştirilmesi yolunda gerçekleşmektedir. Sayısız sanılan elementler önce doksan elemente, sonra da birkaç temel parçacığa indirildi. Çeşitli erkesel güçlerin de aynı erkenin değişik biçimleri olduğu anlaşıldı. Uzay, zaman, yerçekimi, erke ve özdek olmak üzere beş niceliğe indirilen evrensel kavramlar; Einstein'ın bağıntılılık kuramlarıyla özdek temelinde toplandı. Birleştirilmiş alan kuramıyla da sonsuz büyüklerle sonsuz küçüklerin aynı yasada birleştirilmesine çalışıldı.

Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan HançerlioğluLütfen Aşağıdaki Bilgilere de Bakınız:

> Thales kimdir?
> Galilei kimdir?