Erekçilik Nedir?

Herhangi bir doğrultunun bir ereğe göre oluştuğunu ileri süren öğretilerin genel adı.Erekçi öğretiler, nedenin erek olduğunu savunurlar. Buysa önce bir zekânın varlığını ileri sürmek demektir. bu önce zeka, çeşitli öğretilerde çeşitli adlar altında sunulmakla beraber Tanrılık güçten başka bir şey değildir. Bu anlayışa göre, egemenliğine yaraşır ölçüde iyi ve zeki bir öncel güç her doğal olguyu önceden düzenlenmiş bir ereğe göre oluşturur. Doğal olguların nedeni onların ereğidir.

Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu