En Eski Özdek Nedir?

Değişenin altında değişmeden kalan.Değişirlik felsefesine göre mademki sürekli bir değişiklik vardır, öyleyse sürekli olarak değişen bir şey var demektir. Oysa bu sürekli olarak değişen şey, sürekli olarak değişmekle varlığını koruyor ve bir bakıma değişmeden kalıyor demektir. İşte bu şey en eski özdek'tir ve değişenlerin tözüdür.

Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu