Eleacılık Nedir?

Elea okulunun birlik ve değişmezlik anlayışını sürdürme.

Elea ya da Elealıların öğretisini izleyenlerin ve değişmezliği, temel alıp değişirliği görüntü sayanların tutumu.Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu