Duygu Nedir?

Duymak eylemi.Ruhbilim terimidir ve her türlü duymak eylemini kapsar. Ruhbilimci Jung, bu terimi, "Ruhbilimsel değerlendirme fonksiyonu" olarak tanımlamaktadır, bu tanıma göre insanların algıladıklarını değerlendirerek edindiği tutum anlamını dile getirir. Duygunun düşünceyle, karşılıklı etki bağıntısı içinde, birlikte oluştuğu ileri sürülmektedir. Bu durumda düşünce karşı anlamını yitirir, "duygularınıza kapılmayınız, düşünerek karar veriniz" sözü bu karşı anlamı belirtir.

Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan HançerlioğluLütfen Aşağıdaki Bilgilere de Bakınız:

> Jung kimdir?