Dürtü Nedir?

Kaynağı duygulanım olan neden.Kaynağı us olan neden anlamındaki güdü terimine karşı kullanılır, ruhbilim terimidir. Geniş anlamda devimi meydana getiren her şeyi kapsar, bu anlamda devingenliği de içerir. Kimi ruhbilim yapıtlarında yanlış olarak içgüdü karşılığında kullanılmıştır. Terim, Türk Dil Kurumunca yayımlanan Toplumbilim Terimleri Sözlüğü’nde "örgenin kendi denetimi dışındaki etkenlerce sonuçlarını öngörmeden davranmaya zorlandığı bir güdülenme biçimi" ve Ruhbilim Terimleri Sözlüğü'nde "fizyolojik ya da ruhsal dengenin değişmesi sonucu ortaya çıkan ve canlıyı türlü tepkilere sürükleyebilen içsel bir gerilim" olarak tanımlanmıştır.

Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu