Dünya Görüşü Nedir?

İnsanın bütün düşünce ve duyguları (ve tavrı, tutumu, davranışları, eylemleri) arasında tutarlık sağlayan genel bilimsel kanı.Bu anlamda bir dünya görüşü edinebilmek için gerçekten aydın olmak gerekir. Dünya görüşü deyimi genellikle kötüye kullanılmış ve çeşitli sınıf ve anlayışlara bağlı olanların ayrı ayrı dünya görüşleri olabileceği sanılmıştır. Oysa dünya görüşü kavramı bilimsellik nesnelliğini taşır, bundan ötürü de dünya üzerinde ya da yaşama tutumunda şöyle ya da böyle bir görüşe sahip olmak olanaksızdır. Bir insanın, bir sınıfın, bir öğretinin görüşü, dünya görüşü değil; sadece o insanın, o sınıfın, o öğretinin görüşüdür. Bu anlayıştan türeyen, "her görüş saygıdeğerdir" gibi deyimler saçma ve bilimdışıdır, ancak bilimsel ve bundan ötürü de doğru olan görüşler saygıdeğerdir, bir bilgisizin ya da ahmağın görüşü hiç de saygıdeğer değildir. Aydın olmak ya da dünya görüşü sahibi olmak için belli bir ya da birkaç bilgi kolunda bilgin olmak da yetmez, o bilgileri evrensel ve temel bilgiyle bütünleyerek dünya görüşüne dönüştürmek gerekir. Bilimsel gerçek tektir ve bundan ötürü de ancak tek bir dünya görüşü vardır. Ancak bu gerçek dünya görüşü içinde tutarlı olunabilir, başkaca hiçbir görüş ve anlayışta tutarlı olunamaz.

Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu