Doluluk (Uzay Boş mu Dolu mu) Nedir?

Özdekle kaplı uzay.Evrende boş mekan olup olmadığı tartışması Antik Çağ Yunan felsefesinden beri süregelmiştir. Atomcular, Epikuros ve Lucretius, atomların devinebilmeleri için bir boşluk bulunmasının zorunlu olduğu kanısındaydılar. Buna karşı, örneğin Fransız düşünürü Descartes'e göre boş mekân yoktur. Çünkü mekan ve madde aynı şeydirler, mekan, maddenin yer kaplama'sıdır. Bunun içindir ki boş mekan olamaz, çünkü bu bir madde olmadan mekan olması demektir ki mümkün değildir. Mekân, baştan aşağı maddeyle dolu'dur. Descartes, bu durumda, devimin nasıl gerçekleşebileceğini de şöyle açıklamaktadır: Mekân maddesi sıvıdır ve sürekli olarak akmaktadır. Katı cisimler, kendiliklerinden devinmezler, bu sıvının akışıyla yer değiştirirler. Daha açık bir deyişle, katı doluluk sıvı doluluğun içine yerleştirilmiş ve devim katı doluluğun sıvı dolulukta yüzmesinden ibarettir.

Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan HançerlioğluLütfen Aşağıdaki Bilgilere de Bakınız:

> Epikuros kimdir?
> Lucretius kimdir?
> Descartes kimdir?