Doğuştancılık Nedir?

Her türlü ruh etkinliklerinin varlıkla birlikte varlaştıklarını ve dışarıdan gelmediğini ileri süren öğretilerin genel adı.Görgücülük karşılığında kullanılır ve ıra, düşünce, duygu, yetenek gibi her türlü ruh etkinliklerinin doğuştan olduğu savını dile getirir. Batı dillerindeki innéisme ve nativisme dilimize doğuştancılık olarak geçmişse de bunların arasında fark vardır. Innéisme felsefe, nativisme ruhbilim öğretisidir. Nativist kuram, duygu ve düşüncelerin adım adım oluştuklarını ileri süren genetik kurama karşı, bunların doğuştan ve araçsız olarak meydana geldiklerini savunur.

Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu