Doğuştan Nedir?

Varlığın kendisinde bulunan.Edinilmiş terimi karşılığında kullanılır ve bir varlığın dışarıdan almadığı anlamını dile getirir. Bu katıksız idealizmin kurucusu, ustası Sokrates'in etkisiyle Platon'dur. Fransız düşünürü Descartes'e göre de "düşüncelerimiz arasından bir bölümü benimle beraber doğmuş gibidirler" (Descartes, Meditations Metaphiysiques, 3). Alman düşünürü Kant'a göre de bilginin önsel kalıpları doğuştandır. Bu idealist varsayımlara karşı bilimsel doğuştan, yaşambilimsel soyaçekim'le ilgilidir.

Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan HançerlioğluLütfen Aşağıdaki Bilgilere de Bakınız:

> Sokrates kimdir?
> Platon kimdir?
> Descartes kimdir?
> Kant kimdir?