Dirimsel İlke Nedir?

Dirimi gerçekleştiren ilke.Dirimselciler; karbon, hidrojen, oksijen, azot ve fosforun bu dirimsel ilke'nin etkisiyle birleşip canlı özdeği meydana getirdiğine inanıyorlardı. Ne olduğunu kendilerinin de bilmedikleri ve söyleyemedikleri bu dirimsel ilke inancı, 1828 yılında kimyacı F. Wöhler'in inorganik maddelerden organik bir madde (üre) yapmasıyla temelinden yıkılmıştır.

Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu