Çokoluşçuluk Nedir?

(Os. Kesreti tekevvün, Fr. Polygenetisme, Polygenisme)Canlıların tek atadan değil, çok atadan geldiklerini savunan öğreti.

Bu düşünce, örneğin Gobineau'nun çokköklülük varsayımında olduğu gibi, kök çeşitliliğine dayanır. Çokoluşçuluğa göre türler, çeşitli köklerden birliğe doğru gidilerek meydana gelmiştir. Örneğin insan, din kitaplarının ileri sürdükleri gibi Adem'den değil, birçok atalardan meydana gelmiştir. Ve bu atalar ayrı ayrı oluşmuşlardır. Bu, bir tekoluş (Fr. Monogenie)'un değil, çokoluş (Fr. Polygenie)'un ürünüdür.

Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan HançerlioğluLütfen Aşağıdaki Bilgilere de Bakınız:

> Gobineau kimdir?