Çıkmazlık Nedir?

Bunların en veli örnekleri Zenon çıkmazlarıdır ve bugün kolaylıkla çözümlenmektedir.Çağdaş felsefede gerçekten çözümlenemeyen sorunlar için kullanılır.

Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu