Bütünlük Nedir?

Bütünün niteliği.Parçaları birbirine eksiksiz bağlı olan birliği dile getirir. Alman düşünürü Kant, bütünlük'ü düşüncenin ana kavramlarından saymış ve teklikle çokluğun bireşimi olarak tanımlamıştır. Bütünlük, Kant'ın on iki ulamından biridir. Ruhbilimci Paulhan'a göre de ruhsal öğeler çağrışımlarla toplaşma, bütünleşme eğilimindedirler. Eytişimsel özdekçilik dilinde evrensel bağlantı olarak tanımlanır. Evren, parçaları çeşitli biçimlerle birbirine bağlı bir bütündür. Örneğin bir elma, elma ağacının değil, bütün bir doğanın ürünüdür. Evrensel bağlantı, insan bilincinden bağımsız ve nesnel bir bağlantıdır. Özdeğin birliğini dile getiren bu bağlantısal bütünlük anlayışı, karşılıklı etkileri içinde bilim-felsefe bütünlüğünü de gerektirir.

Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu