Biçimcilik Nedir?

biçimcilik'i öz'den üstün tutan öğretilerin genel adı. Antikçağ Yunan düşünürü Aristoteles mantığında ve metafiziğinde, Alman düşünürü Kant törebiliminde. Alman düşünürü Herbart estetiğinde vb. biçimcilikcidirler.Sanat alanında sanat, sanat içindir görüşü de biçimcilikci bir görüştür, çünkü sanatsal biçimciliki düşünsel öz'e üstün tutar. Bu düşünceye göre, sanat, biçimcilikdir. Herbart da estetiğinde güzeli biçimcilikde bulmaktadır. Burjuva toplumunun soyut sanat anlayışı, kübizm, gerçeküstücülük, dadaizm, pürizm, fovizm, taşizm vb. gibi hemen bütün sanat akımları biçimcilikcidirler ve sanatın özsel niteliğini yadsıyarak biçimciliki üstün tutarlar.biçimcilikcilik, biçimcilikle öz ilişkisinde biçimcilikin rolünü abartan ya da onu tek geçerli değer kılan yanlış bir tutumdur. Bu yanlış tutum, aynı zamanda zarar vericidir. Öyle bir tarla düşünün ki ekimin bütün biçimciliksel gerekleri yerine getiriliyor; nadaslanıyor, sürülüyor, gübreleniyor, sulanıyor. Ne var ki içine tohum atılmıyor.

Bu tarladan ürün alınabilir mi? Bir yargı düşünün ki yargıç, hukukun bütün biçimciliksel kurallarını titizlikle uyguluyor, ne var ki davanın gerçeklerle aydınlatılmasına önem vermiyor, bu yargı tüzeyi gerçekleştirebilir mi? İçerikten, özden yoksun ya da içeriği önemsenmemiş biçimcilik, zorunlu olarak metafiziğe ve idealizme düşer.

Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan HançerlioğluLütfen Aşağıdaki Bilgilere de Bakınız:

> Herbart kimdir?
> Kant kimdir?