Belit Nedir?

Bir gerçeği tanıtlamak için dayanılan tanıtlanması gerekmeyecek kadar açık ilke.Descartesçılar ve özellikle Spinoza bir geometri terimi olan beliti felsefeye uygulamışlardır. Örneğin Descartes, felsefesini şu belite dayamaktadır: Düşünüyorum, demek ki varım. Bu konuda önemli olan şudur: Ne türlü bir belitten yola çıkılırsa o türlü bir sonuca varılır. Belitlere dayanan bir felsefe, belitlerin yanlışlığı meydana çıkınca, çöker. Örneğin A'nın A'ya eşit olduğu özdeşlik beliti Hegel'in diyalektiğiyle yıkılınca bu belite dayanan bütün spekülatif felsefeler çöküvermiştir. Hegel, A'nın A'ya eşit olamayacağını, çünkü değişmekte bulunduğunu tanıtlamıştır.

Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan HançerlioğluLütfen Aşağıdaki Bilgilere de Bakınız:

> Spinoza kimdir?
> Hegel kimdir?
> Descartes kimdir?