Bağıntılılık Kuramı Nedir?

Alman fizik bilgini Einstein'ın zaman-mekan-madde'nin bağımlılığını tanıtlayan kuramı.Einstein (1876-1955) özel ve genel bağıntılılık kuramlarıyla felsefe alanda çok önemli sonuçlar doğuran fizik gerçekleri tanıtlamıştır. Einstein'ın pratikle doğruladığı gibi "evren, zaman-mekân-madde bağımlılığından ibarettir." Bu demektir ki evren özdeksel yapıdadır ve özdeksellik koparılamaz bir biçimde zaman ve mekan'ı da kapsamaktadır. Zamansız mekân ve mekânsız zaman düşünülemeyeceği gibi zaman-mekân'sız madde ve madde'siz zaman-mekân da düşünülemez.

Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu Lütfen Aşağıdaki Bilgilere de Bakınız:

> Einstein kimdir?