Bağıntı Nedir?

Diyalektik özdekçi dünya görüşü, bağıntı terimiyle, evrensel bağımlılığı dile getirir. Bunun sonucu olarak da bilgi, mümkün olduğu kadar çok bağıntıyı bilmektir.Diyalektik yöntem, nesneleri, bağıntılarıyla birlikte inceleyen bir araştırma yöntemidir. Her somut bütünlük, birbirleriyle ve ayrıca bağlı oldukları bütünle bağıntılı birçok parçalardan meydana gelir. Ayrıca her somut bütünlük başka somut bütünlüklerle de bağıntılıdır. Örneğin ekonomik bütünlük sosyal bütünlükle ilişkilidir.

Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu