Antik Çağ Felsefesi Nedir?

Yunan ve roma felsefeleri...

İ.Ö. 8. yüzyılda başlayıp İ.S. 5. yüzyılda sona eren Yunan ve Roma kültürlerini kapsar.Antikçağ felsefesinin ayırıcı niteliği düşünce tarihinde ilk kez bilmek için bilmek amacının güdülmüş olmasıdır. Eski Mısır, Çin, Hindistan vb. gibi felsefelerdeyse kullanmak için bilmek amacı güdülmüştür. Batı düşüncesi adıyla adlandırılan ve sonunda çağdaş genel düşünceyi doğuran düşünce sistemi, Antik Çağ felsefesiyle başlar. Çağdaş düşüncenin en geçerli sorunları Antik Çağ'da ortaya atılmış ve gereken doğrultuya yöneltilmiştir. Eski Yunanlılar kendilerini evrensel birliğin bir parçası olarak görmüşler, kozmik kargaşalıkta bir uyum (harmonia) bulmuşlar ve kafalarına takılan bütün sorunları bu açıdan yorumlamışlardır.

Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan Hançerlioğlu