Ansiklopediciler Nedir?

18. yüzyılın Fransız ansiklopedicileri.Kısaca "Ansiklopediciler" adıyla anılırlar. 1751 yılında yayımlanmaya başlanan ve 1780 yılında tamamlanan 35 ciltlik "Encyclopedie ou Dictionnaire Raisonne des Sciences des Arts et des Metiers" Fransız düşünürleri Diderot'yla D'Alembert'in yönetiminde Voltaire, Rousseau, Baron d'Holbach gibi özdekçi düşünürleri çevresinde toplamıştı. Ansiklopediciler, Batı düşüncesinde büyük bir düşünce hareketi yaratmışlar ve genellikle özdekçiliği yaymışlardır. En önemlileri Denis Diderot'tur.

Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan HançerlioğluLütfen Aşağıdaki Bilgilere de Bakınız:

> Denis Diderot kimdir?
> Jean le Rond d'Alembert kimdir?
> Voltaire kimdir?
> Rousseau kimdir?
> Baron d'Holbach kimdir?