Adcı Gezimcilik Nedir?

(Os. İsmiyyeci meşaiyye, Fr. Peripatetisme Nominaliste)

Genel kavramları birer addan ibaret bulan Orta Çağ Aristotelesçiliği.Aristoteles, Platon'un Akademia'sında 20 yıl kaldıktan sonra Atina'da, Lykeion bahçesinde kendi okulunu kurmuştur (İ.Ö. 334). Derslerini bahçenin gölgeli yollarında gezinerek verdiğinden öğretisine gezimcilik adı verilmiştir.

14. yüzyılın Durand, Ockham, Buridanus ve d'Ailly gibi düşünürleri Adcılık öğretisini savunurlar. Bu Aristotelesçi düşünürlere göre genel kavramlar birer addan başka bir şey değildir, gerçeklikleri yoktur. İnsanlar ancak bireysel gerçeklikleri bilebilirler, bir genel kavram olan tanrı bilinemez ve tanıtlanamaz. Din, bilimselliğe zorlanmamalıdır. İnsan inanla yetinmeli, kilise dünya işlerine karışmamalı ve ilkel kutsallığına dönmelidir.

Adcı gezimcilik Orta Çağ'ın ilerici bir düşüncesidir ve kilise egemenliğinin sarsılmasını sağlamıştır.

Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan HançerlioğluLütfen Aşağıdaki Bilgilere de Bakınız:

 

  • Aristoteles Kimdir?
  • Platon Kimdir?
  • Jean Buridan (Johannes Buridanus) Kimdir?