Acıcılık Nedir, Ne Demektir?

(Os. Elemiyye, Fr. Dolorisme, Al. Dolorismus, İng. Dolorism, İt. Dolorismo)Acıyı tercih edip onu yararlı, verimli, değerli ve yükseltici bulan öğretilerin genel adıdır.

"Hazcılık"ın karşıtıdır.

Örneğin Antik Çağ Yunan felsefesinde kinizm, acıcı bir öğretidir. Kinizm gibi bütün çileci, acıcı öğretiler de kimilerince küçümseyici bir anlamda kullanılan bu genel adın kapsamına girer.

Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); "Felsefe Sözlüğü" Orhan HançerlioğluLütfen Aşağıdaki Bilgilere de Bakınız:

 

  • Hazcılık Nedir?
  • Kinizm Nedir?