Materyalizm (Maddecilik) Nedir, Ne Demektir?

Varlığın, insan zihninden bağımsız olarak var olduğunu, maddi varlık dışında bir varlığın bulunmadığını, savunan görüşe materyalizm (maddecilik) denir. Buna göre madde, bizden bağımsız ve öncesiz olarak vardır. Var olmak için de düşünceye (ide) muhtaç değildir. Tersine düşünce var olmak için maddeye muhtaçtır. Bir başka anlatımla madde olmadan düşünce var olamaz.Tarihi çok eskilere dayanan materyalizmi savunan Demokritos, Hobbes, La Metri, Karl Marks gibi düşünürlerin görüşlerini ele alalım.

Aşağıdaki bağlantılardan, bu filozofların materyalist görüşlerine ulaşabilirsiniz.

- Demokritos ve materyalizm
- Hobbes ve materyalizm
- La Metri ve materyalizm
- Marx ve materyalizm Derleyen: Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); Açık Öğretim Felsefe Ders Kitabı