İdealizm (Düşüncecilik) Nedir, Ne Demektir?

Varlığın birinci ögesinin idea (düşünce) olduğunu savunan öğretiye idealizm denir. İdealizm var olan her şeyi düşünceye bağlayan, insan düşüncesinden bağımsız bir nesneler dünyasının var olmadığını savunan felsefi öğretidir. İdealizme göre madde gerçek değil hayaldir ve evrendeki her şey zihinseldir.Burada varlığı idea olarak gören filozoflardan Platon, Aristoteles, Farabi ve Hegel'in görüşlerini ana çizgileriyle açıklayacağız.

Aşağıdaki bağlantılardan, bu filozofların idealist görüşlerine ulaşabilirsiniz.

- Platon ve idealizm
- Aristoteles ve idealizm
- Farabi ve idealizm
- Hegel ve idealizm

Derleyen:
Sosyolog Ömer YILDIRIM
Kaynak: Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 3. Sınıf "Çağdaş Felsefe Tarihi" Dersi Ders Notları (Ömer YILDIRIM); Açık Öğretim Felsefe Ders Kitabı